DE COÖPERATIE

WAT IS EEN COÖPERATIEVE

Een coöperatieve vennootschap heeft als doel om een specifieke nood van haar coöperanten te voldoen. Die coöperanten moeten zelf genieten van de dienstverlening van de CV. Met een CV streef je niet zo groot mogelijke winst na, maar wel een collectief doel, dat je wil bereiken door samen te werken.


Wat is een coöperatieve vennootschap?


In een coöperatieve vennootschap staan coöperatieve cultuur en organisatie centraal. Het belangrijkste doel is om aan bepaalde specifieke, gemeenschappelijke behoeften te voldoen en econo-mische en sociale activiteiten verder te ontwikkelen.

Een coöperatieve vennootschap heeft een eigen rechtspersoonlijk-heid en telt minstens drie oprichters. Aandeelhouders kunnen vrij in- of uitstappen, zonder al te veel formaliteiten. Bij de opstart van je CV moet je als oprichter ‘iets’ inbrengen, maar er geldt er geen minimumkapitaal.


Nieuwe vennootschapswetgeving


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt komaf met coöperatieve vennootschappen die in werkelijkheid eigenlijk niet coöperatief zijn van karakter. Voortaan is een sociale, coöperatieve insteek een absolute must voor elke CV.

HOE WILLEN
WIJ WERKEN?

We creëren een coöperatieve vennootschap waar iedereen die meewerkt, alle partners, tappers, koks en kuismannen, klanten, boekhouders, programmators, klusjesvrouw en sympathisanten deel zijn van de structuur. We zijn allemaal eigenaar en baas.

Het café draait in de wetmatigheid van het kapitalisme en moet dus meerwaarde genereren. Maar het hoeft geen winst te maken: er zijn geen aandeelhouders die geld uit het café halen om zichzelf te verrijken.


Gezien het socioculturele en economische opzet is de coöperatieve vennootschap interessant; alle partners kunnen coöperant worden en daarmee het beleid bepalen. Behalve de oprichters kunnen ook anderen coöperant worden: zij die met geld of in natura bijdragen, als klant korting geniet, sympathie heeft, zo’n café in de buurt belangrijk vindt, iets willen organiseren, enz.


basisdemocratisch

De cv heeft een Algemene Vergadering met alle coöperanten. Die Algemene Vergadering heeft de volledige beslissingsbevoegdheid. Ze stelt voor een beperkte periode een Voorlopig Bewind aan dat een bewindvoerder kan aanstellen.
Het Voorlopig Bewind legt jaarlijks - of telkens een meerderheid erom verzoekt - verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Dat bent u dus. Basisdemocratie in de praktijk.