OVERZICHT VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN


Dit is een voorlopig en tijdelijk overzicht, opgemaakt zonder alle definitieve gegevens van december.

De definitieve jaarrekening en de balans worden neergelegd voor eind juni.

DOWNLOAD HIER DE VOORLOPIGE JAAR- EN BALANSREKENING

INKOMSTEN

UITGAVEN

WORD COÖPERANT

stort 50€ of een veelvoud op onze rekening

BE62 8919 6026 6361